Algemeen praktijk

Onder de algemene praktijk vallen geschillen en aangelegenheden van meer algemene aard. De algemene praktijk is geen rechtsgebied maar een aanduiding dat de advocaat zich niet alleen specialiseert in één rechtsgebied, maar ook de bijkomende zaken kan behandelen.

Tsang Law Firm adviseert en staat u bij in (rechts)zaken met betrekking tot de volgende terreinen:

  • Erfrecht
  • Letselschade
  • Civiel recht
  • Bestuursrecht

Staat het rechtsgebied er niet bij? Neem dan contact op met Tsang Law Firm en vraag naar de mogelijkheden!