Bestuursrecht

Het bestuursrecht is zeer uitgebreid, kort gezegd komt het neer op rechtsregels betreffende de overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven.
Het kantoor kan u helpen bij onder andere:

  • Sociale zekerheidsrecht (uitkeringen)
  • Voorlopige voorzieningen
  • Bouwvergunningen
  • Bezwaarschriften
  • Beroep
  • Subsidies
  • Toeslagen
  • Studiefinanciering

Van belang bij bestuursrecht is dat de overheid strikt is het handhaven van de termijnen. Heeft u een beslissing van de overheid ontvangen? Wacht dan niet te lang. Meestal is de termijn zes weken en soms korter. Twijfelt u? Neem dan contact op met Tsang Law Firm