Letselschade

Letselschade is een ruim begrip. Daaronder valt bijvoorbeeld letsel door een auto-ongeval, fietsongeval of werkongeval. Vaak weten mensen niet hoe zij om moeten gaan indien zij schade hebben of bij wie zij dit kunnen verhalen.

De eventuele te claimen schade kan zijn:

  • Loonderving
  • Smartengeld
  • Kosten huishoudelijk hulp
  • Kosten medische behandelingen
  • No-Claim

Wilt u maximale vergoeding? Dan kan Tsang Law Firm voor u het werk uit handen nemen.

Wist u overigens dat de dienstverlening bij letselschade vaak kosteloos is voor u?

Heeft u schade en weet u niet bij wie u het moet verhalen? Neem dan contact op met Tsang Law Firm voor gratis advies.