Disclaimer

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

Website Disclaimer

Tsang Law Firm heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Tsang Law Firm is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Tsang Law Firm of door u aan Tsang Law Firm middels de website van Tsang Law Firm of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Tsang Law Firm geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeƫn verstrekt door of namens Tsang Law Firm via deze website. Hoewel Tsang Law Firm uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Tsang Law Fir, niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Voor e-mails of andere elektronische berichten die aan Tsang Law Firm worden toegezonden, wordt niet door Tsang Law Firm gegarandeerd dat zij tijdig worden ontvangen of verwerkt. Tsang Law Firm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.