Strafrecht

In het strafrecht zijn regels vastgelegd waaraan burgers zich dienen te houden. Vele denken dan aan moord of doodslag, echter diefstal en overtredingen in het verkeer vallen ook onder het strafrecht.

Bij strafrecht zijn er meerdere partijen betrokken: de verdachte, het slachtoffer en het Openbaar Ministerie. Zowel de verdachte en het slachtoffer kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.

De raadsman verdedigt de rechten van de verdachte in de strafzaak waardoor de ongelijkheid tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte wordt verminderd.
Bent u slachtoffer geworden? Ook dan kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. U kunt uw schade proberen vergoed te krijgen door u als benadeelde partij te stellen. Van belang is dat de schade goed onderbouwd wordt.

Tsang Law Firm staat zowel verdachten als slachtoffers bij.